Presidente Luis Peirano (Foto: Ericson Reyes / Ministerio de Cultura)

Presidente Luis Peirano (Foto: Ericson Reyes / Ministerio de Cultura)